دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۴-۲-۲ دیوار بتنی پیش ساخته

۲۱-۴-۲-۲-۱: حداقل ضخامت دیوار بتنی پیش ساخته 120 میلیمتر بدون در نظر گرفتن نازک کاری می باشد.

۲۱-۴-۲-۲-۲: برای اجرای دیوار بتنی پیشساخته در قاب فولادی، پس از اجرای قاب فولادی، دیوار بتنی پیشساخته درون چهار چوب فولادی تعبیه می شود. وضعیت قرارگیری دیوار پیشساخته باید به گونه ای باشد که از هر طرف حداقل به اندازه طول مهاری آرماتور انتظار دیوار و یا 50 سانتیمتر (هرکدام که بزرگتر بود) با ستون فولادی فاصله داشته باشد. میلگردهایی مشابه آرماتورهای انتظار دیوار به ستون فولادی در راستای آرماتورهای انتظار دیوار جوش شده و سپس حدفاصل بین دیوار و ستون قالب بندی شده و بتنریزی صورت می گیرد. در خصوص سایر روش های اتصال دیوار پیش ساخته به اسکلت به تشخیص طراح عمل شود.