دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۴-۲-۴ قاب قوسی و شیب دار (با سقف سبک)

چنین سازه هایی با سقف سبک و پوشش سبک برای مقاومت در مقابل انفجار مناسب نیستند. با تشخیص طراح می توان از پوشش و نمای بتن مسلح برای استحکام بخشیدن به این سازه ها بهره جست. در خصوص این نوع سازه ها مواردی در راهنمای مبحث توصیه شده که مطالعه آن توصیه می گردد.