دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۴-۳-۲ سازه های پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون پیش ساخته

جعبه های بتنی پیش ساخته را می توان به عنوان نوعی پناهگاه پیشساخته مورد استفاده قرار داد. این قطعات در کارگاه ساخته شده و توسط کامیون به محل نصب حمل می شوند. پس از استقرار در محل آماده شده و پس از چفت و بست کردن آنها و عایق بندی رطوبتی، بر رویشان خاک ریخته می شود.

این سازه ها به طور اقتصادی قادر به تحمل فشار انفجار متوسط می باشند.

 گنبدها و قوس های پیش ساخته نیز می توانند برای احراز شرایط سطوح بالای مقاومت در برابر انفجار به کار برده شوند. مزیت اول آنها کاهش بار است که ناشی از سطوح منحنی در معرض موج انفجار می باشد. مزیت دوم آنها اثر بخشی بالا در مقاومت که به خاطر شکل چنین سازه هایی است می باشد.

 مشکل این نوع سازه ها بخاطر محدود شدن فضای داخل ساختمان و افزایش قیمت ساخت و ساز است.