دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۳-۱ سیستم الکتریکی

۲۱-۵-۳-۱-۱: از نظر سازه ای، دیوارها و کف هایی که در مجاورت تجهیزات قرار دارند باید از عناصر سازه ای مقاوم و مناسب ساخته شده باشد.

۲۱-۵-۳-۱-۲: حفاظت مسیر کابل های ورودی اصلی، خطوط توزیع برق اضطراری و سیستم اعلام حریق (شامل سیم کشی و تجهیزات اصلی) در مقابل انفجار و بارهای انفجاری الزامی است.

۲۱-۵-۳-۱-۳: نگهداری نقشه های تاسیسات الکتریکی ساختمان در محلی امن و قابل دسترس، برای تعمیر و تقویت احتمالی سیستم ها الزامی است.

۲۱-۵-۳-۱-۴: تابلوهای برق نرمال و اضطراری، لوله های برق و تابلوهای توزیع و حفاظت فشار ضعیف متوسط، حتی المقدور باید به صورت مجزا و در محل های مختلف و به اندازه کافی دور از یکدیگر اجرا گردند؛ سیستم های توزیع برق باید از محل های مجزا قابل راه اندازی باشد.

۲۱-۵-۳-۱-۵: برای جلوگیری از شکست لوله ها، پیش بینی های لازم در محل های درز انبساط انجام شود؛ استفاده از اتصالات انعطاف پذیر توصیه می شود.

۲۱-۵-۳-۱-۶: نصب چراغ های اضطراری در سرویس های بهداشتی الزامی است.

۲۱-۵-۳-۱-۷: چراغ های اضطراری باتریدار باید در راهرو، پلکان ها و در قسمت خروجی با علامت خروج تعبیه شود.

۲۱-۵-۳-۱-۸: از نصب هرگونه چراغ روشنایی آویزان و معلق از سقف باید اجتناب نمود.

۲۱-۵-۳-۱-۹: برای حفاظت تجهیزات الکتریکی حساس باید از پوشش های مناسب (پوشش ریزبافت از جنس نسوختنی) استفاده شود.

۲۱-۵-۳-۱-۱۰: برای حفاظت مدارهای الکتریکی با حساسیت بالا باید از کلیدهای حفاظت اتوماتیک دارای میله مغناطیسی و رله حرارتی استفاده شود.

۲۱-۵-۳-۱-۱۱: ایجاد فشار مثبت در محل نصب برخی از تجهیزات حساس الکتریکی، الکترونیکی و مخابراتی برای جلوگیری از ورود دود و گرد و غبار به درون آنها توصیه می شود.

۲۱-۵-۳-۱-۱۲: لوله ها و سینی های نگهدارنده باید انعطاف پذیری لازم را برای تحمل حرکات جانبی در نقاط مهاری داشته باشد.

۲۱-۵-۳-۱-۱۳: استفاده از لوله های الکتریکی به صورت مدفون (البته در مکان هایی که امکان آن وجود دارد) توصیه می شود.

۲۱-۵-۳-۱-۱۴: سینی ها باید به گونه ای تعبیه گردند که از صدمات ناشی از ترکش های انفجار به کابل ها جلوگیری نمایند.

۲۱-۵-۳-۱-۱۵: مهار و تثبیت موتورهای الکتریکی و ژنراتورها روی سازه فونداسیون به نحوی که از حرکات جانبی بیش از حد این تجهیزات در اثر موج انفجار جلوگیری بعمل آورد، ضروری است؛ همچنین تجهیزات اضافی و کنترلی نیز باید متناسب با تجهیزات اصلی مهار شود.

۲۱-۵-۳-۱-۱۶: در طراحی تابلوهای برق ساختمان ها باید از تجهیزات حفاظتی در مقابل تغییرات ولتاژ و جریان اضافی استفاده نمود.