دسته‌بندی نشده · آبان ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۳-۳ سامانه برق اضطراری

۲۱-۵-۳-۳-۱: وجود مولد برق اضطراری در مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی، آموزشی و درمانی الزامی است.

۲۱-۵-۳-۳-۲: مولد برق اضطراری باید برای تامین توان الکتریکی سیستم های هشدار، روشنایی مسیرهای خروجی، روشنایی پناهگاه ها و فضای امن، علائم خروج، سیستم های مخابراتی اضطراری، تجهیزات اعلام حریق و پمپ های آتش نشانی، پمپ آب مصرفی، سیستم تخلیه دود و آسانسور اضطراری در یک نقطه امن تعبیه شود.

۲۱-۵-۳-۳-۳: بکارگیری تمهیدات لازم از قبیل مولد برق اضطراری به منظور کارکرد مداوم در بعضی مکان ها مانند اتاق های عمل بیمارستان ها الزامی است.

۲۱-۵-۳-۳-۴: ژنراتور اضطراری و مخزن سوخت مربوطه باید در فضاهای امن و مجزا قرار گیرند.

۲۱-۵-۳-۳-۵: مخزن سوخت باید به اندازه کافی دور از ژنراتور و حتی المقدور به صورت مدفون تعبیه شده باشد تا در صورت انفجار مخزن سوخت، آسیبی به ژنراتور وارد نشود.

۲۱-۵-۳-۳-۶: ابعاد مخزن باید برای ذخیره سازی میزان مناسبی از سوخت طراحی شده باشد و در مورد ژنراتورهای پرقدرت از مخزن سوخت روزانه استفاده شود.

۲۱-۵-۳-۳-۷: جهت امکان اتصال ژنراتور اضطراری سیار به سیستم الکتریکی ساختمان، باید تابلو برق و فیدر مناسبی در ساختمان تعبیه شده باشد.

۲۱-۵-۳-۳-۸: جهت کاهش اندازه پادری می توان از سیستم هواکش برقی استفاده نمود.

۲۱-۵-۳-۳-۹: فیوزهای توزیع توان اضطراری باید دارای حفاظ محکم بوده و یا در بتن محصور گردند.

۲۱-۵-۳-۳-۱۰: تابلوهای توزیع برق اضطراری و سوئیچ های تغییر وضعیت اتوماتیک باید در اتاق هایی مجزا از سیستم قدرت قرار گرفته باشد.

۲۱-۵-۳-۳-۱۱: روشنایی چراغ های اضطراری و علائم خروجی در طول مسیر خروجی باید توسط باتری فراهم شده باشد تا روشنایی آنی را در زمان قطع برق تامین نماید.