دسته‌بندی نشده · آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۵-۴-۴ لوله کشی گاز طبیعی ساختمان

۲۱-۵-۴-۴-۱: توصیه می شود در ساختمان ها در صورت ورود لوله های گاز به داخل ساختمان از شیرهای سایزمیک استفاده نمود.

۲۱-۵-۴-۴-۲: توصیه می شود لوله کشی حداقل مسیر را داخل فضاها را داشته باشد.