دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۱-۴ انتخاب بازرس

انتخاب بازرس (حقیقی – حقوقی) باید بر مبنای طبقه بندی ساختمانها مطابق جدول شماره ۲۲-۱-۱ باشد.

 

جدول ۲۲-۱-۱ طبقه بندی ساختمانها و انتخاب بازرس

گروه

نوع کاربری ساختمان

بازرس

1

ساختمانهای مسکونی چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد

حداقل یک بازرس حقیقی

2

ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه یا بیش از هشت واحد

بازرس حقوقی

3

ساختمانهای اداری و تجاری چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد

حداقل یک بازرس حقیقی

4

ساختمانهای اداری و تجاری بیش از چهار طبقه یا بیش از هشت واحد

بازرس حقوقی

5

ساختمانهای با حیطه عملکردی ناحیه مانند شعبات فرعی بانکها، مراکز آموزشی، درمانگاه ها، خوابگاه ها و سالنهای ورزشی ساده

بازرس حقوقی

6

ساختمانهای با حیطه عملکردی منطقه مانند فروشگاه های بزرگ، بیمارستانها، مراکز فرهنگی، ایستگاه های فرعی مترو، ساختمانهای پست، پلیس، آتشنشانی، شعب اصلی بانکها، مهمانپذیرها و هتلهای کوچک

بازرس حقوقی

7

ساختمانهای با حیطه عملکردی شهری و فراشهری مانند فرودگاه ها، استادیومها، دانشگاه ها، مراکز اصلی مخابرات، مراکز تحقیقاتی، ایستگاه های اصلی مترو، بناهای یادبود و هتلهای بزرگ

بازرس حقوقی