دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۳-۴ قسمتهای خارجی ملک

کلیه سازه های فرعی، پارکینگهای مستقل، حصارها، دیوارها و قسمتهایی از ملک که در فضای خارج ازساختمان قرار داشته و در تملک مالک یا مالکین ساختمان یا مجموعه ساختمانی باشد، باید بازدید و کنترل شده و در شرایط مناسب بهداشتی و ایمنی نگهداری شوند.

 ۲۲-۳-۴-۱ بهداشت

 کلیه قسمتهای خارجی ساختمان و مجموعه ها باید در شرایط سالم، بهداشتی و ایمن نگهداری شوند. ساکنین باید آن قسمت از بخشهای خارجی ساختمان را که در آن سکونت داشته یا تحت کنترل دارند، در شرایط بهداشتی، سالم و ایمن نگهداری کنند.

۲۲-۳-۴-۲ تسطیح زمین

 در مجموعه هایی که زمین دارای شیب است، باید برای جلوگیری از فرسایش خاک و جمع شدن آبهای راکد اقدام شود.

۲۲-۳-۴-۳ دسترسیها، پیاده روها و راه های ورودی و محل پارک اتومبیلها

 کلیه پیاده روها، معابر عمومی، پارکینگها، راه های ورود و خروج افراد و اتومبیلها، پله ها و فضاهای مشابه باید منطبق با ضوابط بوده و بدون هیچگونه سد معبری، همواره برای تردد باز و در شرایط بهداشتی مناسب و ایمن نگهداری شوند.

۲۲-۳-۴-۴ دریچه های تخلیه

 گازها، هوای کثیف، بخار آب، هوای داغ، روغن، دود، بو، مواد روغنی و فضولات دیگر نباید از طریق دریچه های تخلیه، لوله ها، آبراه ها، هواکشها، دمنده ها و مجراها به مجاورت املاک شخصی یا عمومی یا اجاره ای تخلیه شود.

۲۲-۳-۴-۵ حفظ آراستگی نما

 هیچ فردی نباید عمداً به نمای خارجی یک ساختمان به وسیله علامتگذاری، کنده کاری یا شعار نویسی آسیب برساند. حفظ نمای خارجی یک ساختمان باید بر مبنای الزامات شهرسازی باشد.

۲۲-۳-۴-۶ اقدامات پیشگیرانه

 علاوه بر درها، قاب درها و پنجره ها، باید گچبریها، ایوانها، بالکنها و نرده ها و کلیه سطوح خارجی ملک در شرایط مناسبی نگهداری شوند. کلیه سطوح خارجی چوبی باید به طور مداوم توسط رنگ یا سایر روشها و پوششهای حفاظتی، در برابر پوسیدگی حفاظت شوند. همچنین رنگهای پوسته پوسته شده و کنده شده باید از روی سطوح جمع آوری شده و آن سطوح رنگ آمیزی شوند.

کلیه اتصالات بنائی و جانبی پیرامون درها، پنجره ها و پنجره های سقفی باید در برابر شرایط محیطی مقاوم و در برابر نفوذ آب عایق باشند. کلیه سطوح فلزی که در معرض زنگ زدگی و خوردگی قرار دارند، باید توسط روکشهایی محافظت شده و لکه های زنگ زده باید از روی کلیه سطوح جمع آوری شود. سطوح فلزی که اکسید آنها باعث جلوگیری از پیشروی و تشدید خوردگی میشوند (مانند سطوح آلومینیومی) از این قانون مستثنی میباشد.

۲۲-۳-۴-۷ پلاک ساختمان

 کلیه ساختمانها باید دارای پلاک یا شماره ساختمان طبق قوانین سازمان مسئول خدمات شهری بوده و در بالای در ورودی ساختمان و به سمت خیابان یا جاده که به وضوح قابل رویت باشد، نصب شده باشد.

۲۲-۳-۴-۸ دیوارهای ساختمان

 کلیه دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان باید عاری از هرگونه سوراخ، شکاف و پوسیدگی باشند و برای جلوگیری از خرابی و پوسیدگی باید در برابر رطوبت محافظت و مورد بازرسی قرار گیرند.

۲۲-۳-۴-۹ جمع آوری و دفع آب باران

 بام ساختمانها باید از طریق روشهای مناسب و مورد تأیید در مقابل نفوذ آب باران بازرسی و در صورت نیاز محافظت شوند. سطح بام با توجه به نوع سقف باید دارای شیب مناسب بوده و بر اساس مقررات ملّی ساختمان، آب باران را به سوی لوله های آب باران هدایت کرده و لوله ها و مجاری خروج آب، باید عاری از هرگونه انسداد و گرفتگی باشد.

۲۲-۳-۴-۱۰ ابزارهای تزئینی

 کلیه گچبریها، روکشهای دیوارها، تزئینات سفالی و دیگر ابزارهای تزئینی نما باید در شرایط مناسبی نگهداری شده و اتصالات آنها باید از نظر استحکام کنترل و در شرایط ایمنی قرار داشته باشد.

۲۲-۳-۴-۱۱ ضمائم آویزان به سازه

 علاوه بر سایبانهای برزنتی، تابلوها و سایبانهای فلزی، پله های فرار، لوله های قائم و دودکشها باید کلیه ضمائم آویزان به سازه در شرایط مناسبی نگهداری شوند و اتصالات آنها در شرایط ایمنی قرار داشته باشد.

۲۲-۳-۴-۱۲ راه پله، ایوان و بالکنها

 راه پله های خارجی، بالکنها، ایوانها و کلیه ضمائم متصل به آنها باید در شرایط مناسب و ایمن نگهداری شوند.

۲۲-۳-۴-۱۳ نرده ها و حفاظ ها

 هر نرده و حفاظی باید از نظر استحکام و ایمنی، کنترل شده و در زمان بهره برداری، در برابر بارهای وارده مقاومت لازم را داشته باشد و در شرایط مناسبی نگهداری شود.

۲۲-۳-۴-۱۴ دودکشها و برجهای خنک کننده

 کلیه دودکشها و برجهای خنک کننده، خروجیهای دود و ضمائم مشابه آنها باید از نظر سازه ای مقاوم و بدون عیب و نقص بوده و همچنین جهت جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی، کلیه سطوح خارجی آنها باید توسط مواد پوششی مانند رنگ یا دیگر روشهای مشابه محافظت شوند.

۲۲-۳-۴-۱۵ پنجره ها، نورگیرها، درها و چارچوب درها

 کلیه پنجره ها، نورگیرها، درها و چارچوبها باید در شرایط سالم نگهداری شده و برای شرایط آب و هوای منطقه مناسب باشد.

۲۲-۳-۴-۱۶ شیشه ها

 کلیه شیشه ها باید سالم و عاری از هر گونه ترک و آسیب بوده و استحکام و پایداری لازم را در محل نصب شده داشته باشند.

۲۲-۳-۴-۱۷ پنجره های باز شو

 کلیه پنجره های بازشو باید به آسانی باز و بسته شده و توسط چارچوب مناسب در محل نصب از استحکام و ایمنی لازم برخودار باشند.

 ۲۲-۳-۴-۱۸ توریها

 کلیه درها، پنجره ها و دیگر بازشوهای خارجی که در فواصل زمانی مختلف برای تهویه اتاقهای مسکونی، فضاهای پخت و پز، مکان غذا خوردن یا کلیه مکانهایی که به نوعی با مصرف و نگهداری و بسته بندی مواد غذایی در ارتباط هستند، باید توسط صفحات توری که دارای شبکه بافته شده حداقل به ابعاد 1.5×1.5 میلیمتر و متشکل از 16 سیم در 24 میلیمتر حفاظت شوند.

 ۲۲-۳-۴-۱۹ درها

 کلیه درهای خروجی و قطعات مربوط به آنها باید در شرایط مناسبی نگهداری شوند. قفل درهای ورودی واحدهای مسکونی، خانه های مسکونی و مهمانسراها باید شرایط ایمنی را حفظ کنند. کلیه درهای گردان باید دارای یک وسیله خودکار با شرایط کاری مناسب جهت بستن در باشند.

۲۲-۳-۴-۲۰ دریچه ورودی زیرزمینها

 دریچه های ورودی کلیه زیرزمینها باید طوری باشند که مانع ورود جانوران موذی، باران و آبهای سطحی شوند.

۲۲-۳-۴-۲۱ حفاظ پنجره های زیرزمین

 کلیه پنجره های بازشوی زیرزمین باید توسط توریها و صفحات مخصوص و یا دیگر روشهای مورد تأیید از ورود جوندگان و حیوانات جلوگیری کنند.

۲۲-۳-۴-۲۲ امنیت ساختمان

 درها، پنجره ها و مدخل زیرزمینهای واحدهای مسکونی و خوابگاه ها باید به گونه ای طراحی شده باشند که امنیت ساختمان را برای ساکنین آن فراهم آورند.

 الف- درهایی که برای دسترسی به واحد مسکونی، اتاق اجاره ای یا واحد خانه داری است، باید به قفلی که ترکیبی از قفل زبانه ای و قفل کشویی است مجهز باشند. زبانه قفل باید رو به بیرون بوده و توسط چرخاندن یک دستگیره یا یک کلید عمل کند. علاوه بر آن قفل کشویی نباید به عنوان جایگزین قفل زبانه ای درنظر گرفته شود و طول کشویی آن نباید کمتر از 25 میلیمتر باشد. قفل باید طبق دستور سازنده، نصب و در شرایط مناسب نگهداری شود. کلیه قفلهای زبانه ای که در این بخش مقرر شده است، باید به روشی طراحی و نصب شود که از داخل واحد مسکونی، اتاق اجاره ای یا واحد خانه داری بدون کلید یا هر ابزار دیگری، قابل استفاده باشد.

ب- پنجره هایی که 1.8 متر بالای سطح زمین یا معبر دسترسی به واحد مسکونی، اتاق اجاره ای یا واحد خانه داری نصب شده اند، باید به قفل مخصوص پنجره مجهز باشند.

 پ- مدخل زیرزمینهایی که برای دسترسی به واحد مسکونی، اتاق اجاره ای یا واحد خانه داری باشند باید با استفاده از وسایل مناسبی مانع ورود افراد غیرمجاز باشند.