دسته‌بندی نشده · آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۳-۵ حصار کشی

استخرهای خصوصی، سالنهایی که از چشمه های آب معدنی استفاده میکنند و جکوزیها که عمق آب درآنها بیشتر از600 میلیمتر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفاظ به ارتفاع 1.2 متر از سطح زمین در اطراف استخر حفاظت شوند. درهای این نرده ها یا حفاظها باید به طور خودکار بسته و به هم جفت شوند و در صورتی که ارتفاعی کمتر از 1.4 متر داشته باشد، دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد. درهای خودکار ورودی باید به گونه ای نگهداری شوند که از فاصله 150 میلیمتری بازوی در به راحتی بسته و چفت شوند. هیچ حفاظ استخری نباید به گونه ای تعویض یا برچیده شود که امنیت حفاظتی استخر را کاهش دهد.