دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۱۰-۱ کلیات

بکارگیری آسانسورها و پله های برقی در ساختمانها برای تسهیل جابجایی بین طبقات غیر همسطح صورت میگیرد. این تجهیزات شامل سیستمهای برقی و مکانیکی بوده و برای داشتن عملکرد ایمن و مطلوب نیاز به کنترل و بازرسی مداوم دارند. هدف این فصل تعیین حداقل الزاماتی است تا تمهیدات لازم برای بهره برداری ایمن و مناسب از این تجهیزات فراهم شود.