دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۶-۴ لوازم بهداشتی

لوازم بهداشتی باید سالانه دوبار و برای موارد زیر بازرسی شوند:

 الف- اطمینان از استقرار و استحکام تکیه گاه های لوازم بهداشتی در محل نصب.

ب- بازرسی اتصال لوله های آب سرد و گرم و اطمینان از سلامت و عدم نشتی آنها.

 پ- بازرسی اتصال لوله های فاضلاب و اطمینان از سلامت و عدم نشتی آنها.

 ت- بازرسی سیفونهای لوازم بهداشتی و تمیز کردن یا تعویض آنها در صورت لزوم.

 ث- بازرسی شیرهای لوازم بهداشتی، فلاشتانک، فلاش والو، شیر شستشوی توالتها و تعمیر یا تعویض در صورت لزوم.

 ج- تعمیر لوازم بهداشتی معیوب و تعویض لوازم بهداشتی فرسوده یا آسیب دیده.