دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۶-۵ لوله کشی آب باران

لوله کشی آب باران باید سالانه دوبار و برای موارد زیر بازرسی شوند:

الف- آب بند بودن کلیه دریچه های بازدید و کلیه بخشهای لوله کشی آب باران.

ب- عدم گرفتگی و تمیز بودن کفشوهای بام.

پ- تعویض بخشهای فرسوده یا آسیب دیده لوله کشی آب باران.