دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۷-۱۲ تجهیزات الکتریکی با کاربرد عمومی

به دلیل اهمیت ویژه و استفاده متداول برخی از تجهیزات الکتریکی بازرسی مربوط به آن ها به طور اختصاصی ارائه شده است.

۲۲-۷-۱۲-۱ تابلوهای برق

 بازرسی مربوط به تابلوهای برق به شرح زیر باید انجام شود:

 الف- سالم بودن بدنه، درب و سازه تابلو مطابق با توصیه سازنده کنترل شود.

 ب- درحالت بی برق، فضای داخل تابلو با استفاده از مکنده از غبار و ذرات خارجی تمیز شود. به کارگیری هوای فشرده جهت انجام تمیزکاری، چون ممکن است باعث نفوذ و ماندگاری ذرات خارجی در عایق بندی تجهیزات برقی شود، توصیه نمیشود. هرگونه آلودگی باقیمانده در داخل تابلو باید با استفاده از پارچه بدون پرز آغشته به محلولهای توصیه شده زدوده شود.

 پ- تمامی دریچه های هوا و شبکه های هواکش از وجود گرد و خاک و آلودگی تمیز شده و مانعی در مقابل آنها نباشد.

 ت- درصورت وجود واشرهای آب بندی و گلند، این اجزاء مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت نیاز، تعمیر یا تعویض شوند.

ث- در صورت نصب گرمکن در تابلو، این وسیله باید تمیز شده و به منظور اطمینان از صحت عملکرد آن آزمایش شده و قطعات معیوب گرمکن تعمیر یا تعویض شوند.

ج- ایزولاتورها و نگهدارنده هادیها از نظر ترک، شکستگی یا صدمات فیزیکی دیگر بازدید شوند.

 چ- تمامی پیچ و مهره ها و قطعات اتصال دهنده از نظر خرابی، خوردگی یا دمای زیاد کنترل شوند.

از محکم بودن پیچها و قطعات اتصال دهنده اطمینان حاصل شود. اتصال بین مس و آلومینیوم موجود در تابلوها باید از نظر ترکیب گالوانیک کنترل شده و تمامی اتصالات مسی آلومینیمی با ترکیبات آنتی اکسید محافظت شوند.

 ح- هادیهای موجود در تابلو از نظر ترک، شکستگی، داغ شدن و تمیزی کنترل شوند.

۲۲-۷-۱۲-۲ رله های حفاظتی

نگهداری، تست و بازرسی رله ها باید طی برنامه منظمی به طور سالیانه انجام گیرد. وضعیت فیزیکی رله و متعلقات شامل فنر مارپیچ، فاصله دیسکها و کنتاکتها و استحکام محل استقرار باید کنترل شده و تستهای الکتریکی مطابق توصیه سازنده یا استانداردهای مربوطه بر روی رله ها انجام شود.

۲۲-۷-۱۲-۳ کلیدهای اتوماتیک

 الف- حائلهای مابین تیغه های کلید از محل خارج شده و تمیز شود. عایق بندی ها با استفاده از مکش و یا پارچه بدون پرز تمیز شود. عایق بندی ها از نظر پدیده کرونا، قوس الکتریکی، صدمات حرارتی یا فیزیکی بازدید شوند.

 ب- کنتاکتها، کنترل شده و از تمیز بودن و تنظیم آنها اطمینان حاصل شود. فشار فنر کنتاکتها با مشخصات سازنده کنترل شود. کلید با دست بسته و باز شده تا از فشار فنرها، تنظیم بودن کنتاکتها و همزمان بسته شدن آنها اطمینان حاصل شود.

 پ- کنتاکتها با استفاده از الکل و پارچه نرم تمیز شوند.

۲۲-۷-۱۲-۴ کابل، کانال و باس داکت

 الف- کابلها در صورتی که نیاز به لمس یا حرکت آنها در حین عملیات نگهداری باشد، باید قبل از هر اقدامی حتماً بی برق شوند.

ب- در مسیر کابل کشی یا داخل منهول، کابلها از نظر زاویه خمش، صدمات فیزیکی، کشیدگی بیش از حد، نشت روغن، جابجایی، ترک، اتصال زمین و استحکام بست و نگهدارنده و همچنین پوسیدگی، مورد بازدید قرار گیرند.

 پ- پایه و نگهدارنده های کانال کابل از نظر پوسیدگی و آسیبهای ناشی از لرزش کنترل شود.

ت- قبل از اقدام به بازدید باس داکت، پوشش نقاط اتصال در طول مسیر باس داکت برداشته شده تا امکان اندازه گیری حرارتی در تمام طول آن در زیر بار مهیا باشد.

ث- پس از بی برق کردن و زمین نمودن باس داکت، تمامی اتصالات از نظر استحکام و همچنین داغ شدن بیش از حد، خوردگی، قوس الکتریکی یا هر شکل دیگری از خرابی کنترل شوند.

اتصالات کثیف، تمیز و اتصالات ضعیف، با گشتاور مناسب محکم شوند.

 ۲۲-۷-۱۲-۵ ترانسفورماتور

 اطلاعات ترانسفورماتور مانند ولتاژ، جریان و درجه حرارت باید به صورت منظم ثبت شوند. مقادیر ماکزیمم یا خطاهای احتمالی نیز قبل از تنظیم مجدد باید ثبت شود. ثبت منظم اطلاعات ترانسفورماتور به صورت هفتگی قبل از اضافه کردن بارهای جدید به آن موردنیاز بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.

الف- ترانسفورماتور خشک

 بعد از قطع برق و زمین کردن ترانسفورماتور، تمامی کوئلها، اتصالات و عایقها از وجود گرد و خاک و ذرات آلوده با استفاده از مکنده گرد و غبار تمیز شوند. ترانسفورماتور از نقطه نظر داغ شدن زیاد، قوس الکتریکی، قطعات ضعیف، شکستگی و یا هر شرایط غیر عادی دیگر مورد بازبینی قرار گیرد. محفظه و بدنه ها از وجود گرد و خاک و کثیفی پاک شده و تمامی هواخورها از موانع احتمالی پاکسازی شوند. در صورت وجود فن دمنده، این وسیله باید ازنظر کارکرد، کنترل شده و در صورت نیاز روغن کاری شود. انجام آزمونهای مقاومت عایقی، جذب دی الکتریکی و ضریب توان به عنوان آزمونهای غیرمخرب، جهت ارزیابی شرایط عایقی ترانسفورماتور در طول زمان و به صورت منظم توصیه میشود. با ثبت و نگهداری نتایج این آزمونها میتوان قبل از معیوب شدن کامل عایق بندی و از کار افتادن سیستم به این نقیصه پی برد.

 ب- ترانسفورماتور روغنی

 از روغن ترانسفورماتور باید به طور سالانه نمونه برداری شده و از نظر شکست عایقی، اسیدی بودن، رنگ، ضریب توان و پلیمریزاسیون آزمایش شود. آنالیز گاز محلول در روغن توسط آزمایشگاه دارای صلاحیت معتبر، سالی یک بار انجام شود. نتایج این آزمایشات باید به طور منظم ثبت شده تا سابقه تغییر خواص روغن ترانسفورماتور همواره در دسترس باشد.

تانک و بوشینگهای ترانسفورماتور از نظر نشت روغن بازرسی شوند. کلیه بوشینگها، ایزولاتورها و جرقه گیرها از نظر وجود قطعات معیوب یا شکسته، علائم قوس الکتریکی، گرم شدگی زیاد یا ترک خوردگی کنترل شده و از وجود هرگونه گرد و غبار پاکسازی شوند. اتصالات تمام هادیها به ترانسفورماتور به دقت بازرسی شده و در صورت مشاهده ضعف با گشتاور مناسب آچارکشی شوند.

۲۲-۷-۱۲-۶ باطری و شارژر باطری

 الف- باطری

 سطوح باطری از هرگونه گرد و غبار به طور کامل پاک شود. تمامی اتصالات تمیز شده و آچارکشی شوند. ترمینالهای باطری با استفاده از محلول آب و جوش شیرین از وجود هرگونه خوردگی پاکسازی شوند. در باطریهای سرب اسید، سطح و چگالی نسبی الکترولیت در سلولهای باطری بازرسی شوند. اختلاف بیش از 50 واحد بین سلولها حاکی از وجود سلول خراب در باطری است و باید اصلاح یا تعویض شود.

 ب- شارژر باطری

 سطوح شارژر باید از هرگونه گرد و غبار به طور کامل تمیز شود. تمامی دریچه ها باید گردگیری شده و از باز بودن آنها اطمینان حاصل شود. ترمینالها و اتصالات آچارکشی شوند. سالم بودن رله ها، چراغهای سیگنالها و دیگر نشانگرها کنترل شوند. یکی از عوامل پایین بودن سطح الکترولیت در سلولهای باطری، سریع عمل نمودن و تنظیم نبودن شارژر است که باید تنظیم شود.

۲۲-۷-۱۲-۷ موتورهای الکتریکی

 نگهداری موتورهای الکتریکی باید بر اساس روشهای بازرسی و آزمون دقیق بوده و توسط افراد متخصص انجام شود. عملیات تعمیر و نگهداری که باید بر روی موتور انجام شود در سه حالت، نصب و در حال کار، نصب و بی بار و بازدید اساسی بوده و در دوره های زمانی مختلف انجام میشود.

 الف- نصب و در حال کار

 عملیاتی که با موتور کوپله شده با بار انجام میگیرد، به صورت زیر است:

 ۱- بازدید ظاهری، هر 6 ماه یکبار.

 ۲- اندازه گیری دمای یاتاقان و سیم پیچها، هر 6 ماه یکبار.

 ۳- اندازه گیری و کنترل لرزش، هر 6 ماه یکبار.

 ۴- آزمایش روغن، هر 12 ماه یکبار.

 ۵- جریان الکتریکی، هر 12 ماه یکبار.

ب- نصب و بی بار

 عملیاتی که با موتور کوپله شده که برقدار نیست انجام میگیرد، به صورت زیر است:

۱- اندازه گیری مقاومت عایقی، هر 12 ماه یکبار.

۲- شاخص پلاریزاسیون، هر 12 ماه یکبار.

 ۳- مقاومت اهمی سیم پیچها، هر 12 ماه یکبار

 پ- بازدید اساسی

عملیاتی که طی یک دوره تعمیرات اساسی انجام میگیرد و ممکن است برای آن نیاز به پیاده کردن موتور از کوپلینگ باشد، به صورت زیر است:

 ۱- مقاومت عایقی یاتاقان، هر 60 ماه یکبار.

 ۲- اندازه گیری صحت عملکرد شافت، هر 60 ماه یکبار.

 ۳- بازدید و اندازه گیری محل استقرار یاتاقان، هر 60 ماه یکبار.

۴- بازدید ظاهری استاتور، هر 60 ماه یکبار.

 ۵- بازدید ظاهری روتور و شفت، هر 60 ماه یکبار.

 ۶- تمیزکاری، خشک کردن (گرم کردن) و جلا دادن، هر 60 ماه یکبار.

 ۷- مقاومت عایقی، هر 60 ماه یکبار.

 ۸- شاخص پلاریزاسیون، هر 60 ماه یکبار.

 ۹- مقاومت اهمی سیم پیچها، هر 60 ماه یکبار.

 ۱۰- آزمایش صاعقه، هر 60 ماه یکبار.

 ۱۱- بالانس بودن روتور، هر 60 ماه یکبار.

 ۱۲- تلفات هسته روتور و استاتور، هر 60 ماه یکبار.

 ۱۳- کنترل شکستگی میله های روتور، هر 60 ماه یکبار.

 ۱۴- آزمایش موتور در حالت بی باری و اندازه گیری لرزش، هر 60 ماه یکبار.

 

جدول شماره ۲۲-۷-۱ : دوره تناوب بازرسی

شماره

موضوع

شماره بند

زمان دوره تناوب

۱

تابلوهای برق

1-12-7-22

سالانه یکبار

۲

رله های حفاظتی

2-12-7-22

سالانه یکبار

۳

کلیدهای اتوماتیک

3-12-7-22

سالانه یکبار

۴

کابل، کانال و باس داکت

4-12-7-22

سالانه یکبار

۵

ترانسفورماتور

5-12-7-22

سالانه یکبار

۶

باطری و شارژر باطری

6-12-7-22

سالانه یکبار

۷

موتورهای الکتریکی در حالت نصب و در حال کار

بازدید ظاهری

۲۲-۷-۱۲-۷-الف

 

هر 6 ماه یکبار

اندازه گیری دمای یاتاقان و سیم پیچها

هر 6 ماه یکبار

اندازه گیری و کنترل لرزش

هر 6 ماه یکبار

آزمایش روغن

سالانه یکبار

جریان الکتریکی

سالانه یکبار

۸

موتورهای الکتریکی در حالت نصب و بی بار

اندازه گیری مقاومت عایقی

۲۲-۷-۱۲-۷-ب

 

سالانه یکبار

شاخص پلاریزاسیون

سالانه یکبار

مقاومت اهمی سیم پیچ ها

سالانه یکبار