دسته‌بندی نشده · آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۸-۱ کلیات

تأسیسات گاز داخل ساختمانها ممکن است به دلایل مختلفی از جمله، خوردگی، فرسودگی، تغییرات، تعمیرات ساختمانی و تخریب، دچار نقص شده و باعث وقوع حوادثی مانند گاز گرفتگی، ایجاد حریق و انفجار، آلودگی محیط زیست و مسمویتهای ناشی از آن شده و ایمنی ساکنین را به مخاطره اندازند. از این رو کلیه تأسیسات و تجهیزات گازسوز نصب شده در ساختمانها باید هنگام بهره برداری، در دوره های زمانی مشخص، مورد بازرسی قرار گرفته و از ایمن بودن آنها اطمینان حاصل شود.

 هدف این فصل تعیین حداقل الزاماتی است که باید برای جلوگیری از بروز خطرات مختلف، در زمان بهره برداری از تأسیسات گازرسانی ساختمانها، رعایت شود.