دسته‌بندی نشده · آبان ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۷-۱-۱ هدف

هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طراحی بخش ژئوتکنیک ساختمان ها است، به طوری که ایمنی کافی در ساختمان ها تامین شود و شرایط بهره برداری مطلوب در طول عمر آنها حفظ گردد.