دسته‌بندی نشده · آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۸-۶-۱ کلیات

احداث ساختمان های بنایی غیر مسلح باید بر اساس مقررات این فصل انجام گیرد . در این ساختمان ها به علت عدم وجود عناصر پیوند دهنده بنایی مسلح و یا بنایی محصور شده با کلاف، دیوارها یکپارچگی خود را در برابر حرکتهای ناشی از زلزله حفظ نکرده لذا در برابر نیروی زلزله مقاومت چندانی ندارند بنابراین احداث آنها توصیه نمی شود. ساخت ساختمان های مشمول این فصل در مناطق با خطر نسبی زیاد، خیلی زیاد و متوسط ممنوع می باشد.