دسته‌بندی نشده · آبان ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۱-۱ هدف

هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقررات به منظور تأمین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت از محیط زیست هنگام اجرای عملیات ساختمانی است.