دسته‌بندی نشده · آبان ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۱-۲ دامنه کاربرد

رعایت مفاد این مبحث در انجام عملیات ساختمانی برای کلیه ساختمان های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لازم الاجرا است.