دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۳-۳ سرویس های بهداشتی

۱۲-۳-۳-۱: در هر کارگاه ساختمانی باید به ازای هر 25 نفر کارگر، حداقل یک توالت و روشویی بهداشتی و محصور، با آب و وسایل کافی شستشو ساخته و آماده شود. در هر حال در هرکارگاه ساختمانی احداث حداقل یک توالت و روشویی الزامی است.