دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۵-۳ پاخورهای حفاظتی

۱۲-۵-۳-۱: حفاظی است قرنیز مانند به ارتفاع 150  میلی متر که باید در طرف باز سکوهای کار و سایر موارد مندرج در بند ۱۲-۲-۳-۱ جهت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد. پاخورها باید از چوب مناسب به ضخامت حداقل 25 میلی متر باشد. در صورت استفاده از ورق فولادی لبه های آن نباید تیز و برنده باشد.