دسته‌بندی نشده · آبان ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۷-۵-۱ هدف

الزامات این بخش مربوط به تحلیل و طراحی سازه های نگهبان دائم و موقت نظیر دیوارهای وزنی، سپرگونه، خاک مسلح و میل مهاری و میخ کوبی است.