دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۷-۵-۷خاکریز پشت دیوار

بهترین نوع مصالح برای خاکریزی، خاک های GW، GP،SW و SP می باشند.

در صورتی می توان از خاک های GM، GC، SM و SC استفاده کرد که بتوان از سیستم های زهکشی مناسب استفاده و خاک را همواره در شرایط غیر اشباع و رطوبت کم نگه داشت.

انواع دیگر خاک ها جهت استفاده به عنوان خاکریز مناسب نمی باشند، مگر آنکه تمهیدات لازم با نظر مشاور ذیصلاح (مانند روش های تثبیت با آهک، سیمان و غیره و تامین زهکشی) دیده شده باشد.