دسته‌بندی نشده · آبان ۲۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۱-۴ شالوده

رعایت ضوابط طراحی و اجرای شالوده برای سیستم ساختمان فولادی باید مطابق مباحث نهم و هفتم مقررات ملی ساختمان باشد.