دسته‌بندی نشده · آبان ۲۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۱-۷ ملاحظات طراحی

بارگذاری و طراحی ساختمان های فولادی باید به ترتیب مطابق ضوابط مباحث ششم و دهم مقررات ملّی ساختمان باشد.