دسته‌بندی نشده · آذر ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۲-۱ کلیات

۱۱-۲-۱-۱ هدف

هدف از این بخش، ارائه ضوابط و توصیه های فنی لازم مربوط به طراحی، ساخت و نصب سازه های فولادی سرد نورد شده (LSF) می باشد و مواردی که در این بخش به آن اشاره نشده است باید از ضوابط آئین نامه های معتبر بین المللی استفاده گردد.

۱۱-۲-۱-۲ دامنه کاربرد

محدوده کاربرد این بخش از مبحث یازده برای اجرای ساختمان به روش LSF به صورت طبقه ای یا دیوار ممتد (یکپارچه) می باشد. می توان از سیستم مهار جانبی همچون مهاربند تسمه ای، دیوار برشی فولادی، چوبی یا تخته های سیمانی استفاده نمود. کاربرد قاب های سبک فولادی صرفا بعنوان سیستم باربر ثقلی، حداکثر تا 5 طبقه یا 15 متر ارتفاع می باشد.

استفاده از سیستم LSF در کلیه پهنه های لرزه خیزی کشور طبق استاندارد2800 ایران مجاز بوده و تنها سیستم LSF با دیوار برشی از جنس تخته های گچی یا سیمانی بعنوان مهار جانبی برای مناطق لرزه خیزی کم و متوسط مجاز می باشد.