دسته‌بندی نشده · آذر ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۲-۴ شالوده

۱۱-۲-۴-۱: شالوده سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی سردنورد شده ازنوع نواری ویا در صورت لزوم گسترده می باشد.

۱۱-۲-۴-۲: باید زیر تمامی دیوارهای باربر شالوده اجرا شود.

 ۱۱-۲-۴-۳: شالوده ها باید برای بارهای متمرکز وادارها (استادها) ، مهاربندها و برش گیرها طراحی شوند.

۱۱-۲-۴-۴: باید دقت لازم برای اجرای سطح بالایی شالوده به صورت تراز و بدون هر گونه نقص به منظور نصب دیوارهای باربر، به عمل آید. حداکثر فاصله قابل قبول سطح شالوده و لاوک (تراک) تحتانی دیوارهای باربر 6 میلی متر می باشد که باید با قرار دادن صفحات باربر پرکننده یا گروت پرشوند.

۱۱-۲-۴-۵: ضوابط طرح و اجرای شالوده ها باید مطابق ضوابط مباحث هفتم و نهم مقررات ملی ساختمان ایران باشد.

۱۱-۲-۴-۶: هیچ یک از اعضاء قاب های فولادی سبک نباید در تماس مستقیم با زمین قرار گیرند.