دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۴-۲ مصالح

۱۱-۴-۲-۱ بتن

۱۱-۴-۲-۱-۱: مشخصات مصالح وکیفیتبتن باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۲-۱-۲: اسلامپ بتن مصرفی در دیوارهای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار باید بین 100 تا 150 میلی متر در نظر گرفته شود.

۱۱-۴-۲-۱-۳: اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی در بتن دیوارهای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار نباید بیش از 20 میلی متر باشد.

۱۱-۴-۲-۱-۴: بتن مورد استفاده در دیوارهای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار باید حداقل از رده C20 مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۲-۲ میلگردهای فولادی

 مشخصات میلگردهای فولادی باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۲-۳ مصالح قالب ماندگار

مصالح قالب ماندگار می تواند از جنس پلی استایرن و یا مصالح استاندارد دیگر مانند سایر مواد پلیمری یا صفحات سیمانی حاوی مصالح عایق مناسب باشد.

۱۱-۴-۲-۳-۱: قالب باید مقاومت لازم برای انجام عملیات بتن ریزی را داشته باشد.

۱۱-۴-۲-۳-۲: مشخصات عایق حرارتی قالب باید مطابق ضوابط مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۲-۳-۳: مشخصات مقاومتی مصالح عایق در برابر آتش سوزی باید مطابق ضوابط مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۲-۴ مصالح رابط ها

رابط ها می تواند از جنس پلی پروپیلن با دانسیته بالا، پلی استایرن منبسط شونده، پلی استایرن با مقاومت بالا، ورق گالوانیزه و یا میلگرد باشد.

۱۱-۴-۲-۴-۱: تعداد و ابعاد رابط ها باید تحمل بارهای حین اجرای ناشی از عملیات بتن ریزی و بتن تازه را داشته باشد.

۱۱-۴-۲-۴-۲: سطح مقطع رابط ها باید کمتر از 3 درصد سطح مقطع بتن مسلح باشد. در غیر این صورت، مقطع تضعیف شده دیوار باید در محاسبات ملاک عمل قرار گیرد.

۱۱-۴-۲-۴-۳: مشخصات مقاومتی مصالح رابط در برابر آتش سوزی باید مطابق ضوابط مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان باشد.