دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۴-۸ ملاحظات اجرایی

۱۱-۴-۸-۱: تمهیدات لازم جهت عایق بندی صدا باید مطابق ضوابط مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۸-۲: ملاحظات عایق حرارتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی باید مطابق ضوابط با مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۸-۳: تمام بازشوها با عرض بیش از 600 میلی متر احتیاج به نعل درگاه دارند. نعل درگاه را می توان با تعبیه میلگردهای اضافی افقی و خاموت به شکل سنجاق در داخل دیوار اجرا کرد.

۱۱-۴-۸-۴: تمام بازشوها با عرض بیش از 600 میلی متر علاوه بر نعل درگاه در بالا، احتیاج به میلگردگذاری اضافی در 3 طرف دیگر دارند.

۱۱-۴-۸-۵: ضوابط آرماتوربندی باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۸-۶: میلگردهای افقی و عمودی مورد نیاز باید در ناحیه یک سوم میانی ضخامت بتن دیوار قرار گیرند.

۱۱-۴-۸-۷: میلگردهای قائم باید با رعایت ضوابط مربوط به طول وصله در مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان اجرا شوند.

۱۱-۴-۸-۸: پوشش بتنی روی میلگردها باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۸-۹: مهار قالب ها باید مطابق دستورالعمل اجرایی ارایه شده از سوی تولید کننده صاحب صلاحیت باشد.

۱۱-۴-۸-۱۰: برای تامین مجرای عبور تاسیسات برقی و مکانیکی، رعایت ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان الزامی است.

۱۱-۴-۸-۱۱: چنانچه هرگونه بازشویی برای عبور تاسیسات در این دیوارها ایجاد شود باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از خروج بتن فراهم شود.

۱۱-۴-۸-۱۲: چنانچه هرگونه بازشویی برای عبور تاسیسات در این دیوارها ایجاد شود باید در برابر آتش سوزی محافظت شود، به گونه ای که از مقاومت دیوار در برابر آتش کاسته نشود.

۱۱-۴-۸-۱۳: به دلیل جلوگیری از خطرات ناشی از گسترش آتش سوزی، دیوارهای ICF هر واحد ساختمانی، باید مجزا درنظر گرفته شوند و در نواحی هم جوار با دیگر واحدها باید از مصالح مقاوم در برابر آتش سوزی استفاده کرد ولیکن پیوستگی عایق های قالب در داخل هر واحد بلامانع است.

۱۱-۴-۸-۱۴: ضوابط طرح اختلاط بتن و بتن ریزی باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۸-۱۵: متراکم کردن بتن فقط باید به صورت داخلی انجام گیرد و لرزاندن میلگردهای عمودی مجاز نمی باشد.

۱۱-۴-۸-۱۶: استفاده از انواع مختلف نما برای این سیستم مجاز می باشد.

۱۱-۴-۸-۱۷: هر نوع پوشش یا نمای ساختمان باید توسط اتصالات مکانیکی استاندارد به هسته بتنی متصل شود.

۱۱-۴-۸-۱۸: برای اجرای اندود باید از توری فلزی، رابیتس یا شبکه فولادی مناسب که با فواصل استاندارد به جداره بتنی متصل شده اند، استفاده شود.

۱۱-۴-۸-۱۹: قبل از بتن ریزی دیوارها باید تمهیدات لازم جهت مهار توری، رابیتس یا شبکه فولادی به دیوار توسط اتصالات مفتولی یا نظایر آن در نظر گرفته شود.

۱۱-۴-۸-۲۰: صفحات گچی یا سیمانی باید توسط اتصالات استاندارد مخصوص دیوارهای خشک، با اندازه و فواصل مناسب، به هسته بتنی یا رابط قالب ها متصل شود.

۱۱-۴-۸-۲۱: استفاده از نماهای دیگر به شرط مهار مناسب و اتصال به هسته بتنی و تایید دستگاه نظارت بلامانع است.

۱۱-۴-۸-۲۲: حداقل پوشش مورد نیاز روی دیوارهای ICF باید 15 میلی متر باشد.

۱۱-۴-۸-۲۳: مشخصات مصالح پوششی باید مطابق ضوابط مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۸-۲۴: مقاومت لازم در برابر آتش برای مصالح پوششی باید مطابق با ضوابط مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۸-۲۵: قالب عایق باید از نور خورشید، خرابی فیزیکی و شرایط جوی محافظت شود.

۱۱-۴-۸-۲۶: در نواحی مجاور منابع آب و یا آب زیرزمینی، قالب دیوارهای ICF باید در برابر رطوبت با مواد غیر نفتی و سازگار با مصالح قالب محافظت شوند.

۱۱-۴-۸-۲۷: قالب ها باید در برابر وزش باد حفاظت شوند.

۱۱-۴-۸-۲۸: اگر قالب ها تحت اثر نور اکسیده شوند و زرد رنگ شده باشند قبل از اتصال هر گونه ماده ای، باید لایه اکسید شده برداشته شود.

۱۱-۴-۸-۲۹: انبار کردن قالب ها، با حجم بیش از 60 متر مکعب مجاز نمی باشد، درصورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیشتر، باید بین هر دپو حداقل 20 متر فاصله باشد.

۱۱-۴-۸-۳۰: استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری قالب ها الزامی است.

۱۱-۴-۸-۳۱: وجود تعدادی کپسول آتشنشانی در نزدیکی هر یک از محل های نگهداری قالب ها الزامی است.

۱۱-۴-۸-۳۲: بطور کلی دیوارهای سیستم ساختمانی ICF ، باید در برابر مواد آلاینده، آتش زا همچون روغن، بنزین و نفت به دقت مراقبت شوند.

۱۱-۴-۸-۳۳: در صورت مرطوب شدن عایق ها باید قبل از استفاده، از خشک شدن آنها اطمینان حاصل کرد.

۱۱-۴-۸-۳۴: اجرای این سیستم مانند اجرای ساختمان های بتن آرمه می باشد و رعایت ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان الزامی می باشد.