دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۶-۱ کلیات

۱۱-۶-۱-۱هدف

هدف از این فصل معرفی مشخصات سیستم قالب تونلی و ضوابط اجرایی آن می باشد.

۱۱-۶-۱-۲ دامنه کاربرد

طراحی سیستم قالب تونلی باید بر طبق محدودیت های اجرا در خصوص ابعاد قالب و قالب بندی و به صورت مدولار انجام پذیرد.