دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۶-۳ نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۶-۳-۱: در این گونه سازه ها، به علت اینکه دیوارهای جداکننده فضاهای معماری به طور عمده باربر ساختمان می باشد، در تهیه نقشه ها، هماهنگی کامل بین مهندس معمار و مهندس محاسب الزامی است.

۱۱-۶-۳-۲: دفترچه محاسبات باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی و مبحث یازدهم مقررات ملی باشد و از طرف مهندس محاسب تهیه و ارایه شود.

۱۱-۶-۳-۳: جزییات اتصالات بایددر نقشه ها ارایه شوند.