دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۶-۷ ملاحظات اجرایی

۱۱-۶-۷-۱: سیستم قالب تونلی می تواند به یکی از سه روش زیر یا روش های مجاز شناخته شده توسط آئین نامه های معتبر اجرا شود:

الف: اجرا با استفاده از قالب بندی کامل و هم زمان دیوارها و سقف ها

در این روش اجرایی، پس از آرماتوربندی با استفاده از قالب های L شکل، دیوارها و زیر سقف، قالب بندی می شود. سپس بتن ریزی دیوارها و سقف به صورت همزمان و در یک مرحله انجام می شود که باعث ایجاد یکپارچگی سازه دیوار و سقف می شود.

 ب: اجرا با استفاده از قالب های موسوم به میز پرنده

در اجرای سیستم قالب تونلی به این روش، پس از اجرای یکپارچه و همزمان دیوارهای بتن مسلح توسط قالب های تخت و گیرش اولیه بتن دیوارها، قالب های بزرگی به شکل میز با پایه های متکی به چرخ یا غلتک موسوم به میز پرنده مورد استفاده قرار گرفته و کل سطح زیرین سقف توسط این قالب ها پوشش داده می شود سپس سقف آرماتوربندی و بتن ریزی می شود.

ج: اجرا با استفاده از دال های نیمه پیش ساخته و پیش ساخته برای سیستم سقف

در این روش مانند روش اجرای میز پرنده، ابتدا دیوارهای بتن مسلح توسط قالب های تخت به صورت یکپارچه و همزمان اجرا می شوند. پس از گیرش اولیه بتن دیوارها، سیستم سقف با استفاده از دال های نیمه پیش ساخته ساده یا خرپایی یا دال های پیش ساخته که بر روی لبه دیوارهای جانبی فضاها قرار می گیرند، اجرا می شود. در این روش، اگر دال نیمه پیش ساخته مورد استفاده قرار گرفته باشد، پس از تعبیه آرماتورهای بالایی سقف و میلگردهای اتصال سقف به دیوار، بتن ریزی قسمت بالایی دال و محل های اتصال دال به سقف صورت می گیرد.

۱۱-۶-۷-۲ شالوده

۱۱-۶-۷-۲-۱: در صورتی که ارتفاع اولین سقف از روی شالوده، از ارتفاع تیپ طبقات بیشتر باشد، روی شالوده ها تا تراز ارتفاعی زیر دیوارهای تیپ طبقات، باید پایه هایی با عرض بیشتر از ضخامت دیوارها اجرا شود.

۱۱-۶-۷-۲-۲: برای تامین اتصال کافی و مناسب بین دیوار و شالوده بتن مسلح، لازم است توزیع میلگردهای انتظار، سطح مقطع و مقاومت آنها، طول گیرایی، جزئیات خم و وصله و سایر نکات اجرایی آنها مطابق با محاسبات سازه ای و الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۱-۶-۷-۳ دیوارها و سقف های بتن درجا

۱۱-۶-۷-۳-۱: در سیستم قالب تونلی، لازم است قالب های خاصی با اندازه های تیپ و مدولار طراحی، ساخته و استفاده شوند.

۱۱-۶-۷-۳-۲: استفاده از رابط دو طرف قالب (تایبولت) برای اتصال دو قالب مجاور در قسمت های افقی و از طریق حفره های تعبیه شده در قالب، الزامی است.

۱۱-۶-۷-۳-۳: استفاده از غلاف پلیمری (برای مثال لوله PVC) برای اینکه رابط دو طرف قالب مستقیماً با بتن در تماس نباشد و آزاد سازی آن آسانتر باشد بلامانع است.

۱۱-۶-۷-۳-۴: استفاده از سوراخ های به جای مانده از رابط های دو طرف قالب برای نصب نما به جدار بتنی و نیز اجرای سکو (پلت فرم) موقت طبقه فوقانی بلامانع است.

۱۱-۶-۷-۳-۵: بازشدگی در دیوار و سقف باید با پیش بینی در قالب بندی اجرا شود. قالب بندی بازشوها می تواند فلزی یا چوبی باشد.

۱۱-۶-۷-۳-۶: تمهیدات لازم برای تثبیت قالب اطراف بازشدگی باید در نظر گرفته شود.

۱۱-۶-۷-۳-۷: اتصال دیوارهای خارجی که برای ایجاد مسیر خروج قالب ها با بتن مسلح اجرا نمی شوند، به لبه های دیوارهای بتنی داخلی، کف و سقف باید از طریق اتصال به صفحات فولادی انتظار کار گذاشته در بتن و یا با میخ کوبی در بتن (هیلتی کوبی) برقرار شود.

۱۱-۶-۷-۳-۸: برای اتصال دیوارهای پوششی نما بر روی دیوار بتنی، استفاده از میلگردهای درگیر در حفره های باقی مانده از رابط دو طرف قالب بلامانع است.

۱۱-۶-۷-۳-۹: لازم است دیوارهای خارجی و نما در تراز دیافراگم های سقف با مهاری ها یا رکابی های فولادی به سازه اصلی مهار شوند.

۱۱-۶-۷-۳-۱۰: محل های بازشو بزرگ مانند درگاه ها باید با قالب بندی فلزی تعبیه گردند و بازشوهای کوچک تاسیساتی باید با قالب بندی چوبی یا پلی استایرنی ایجاد شوند تا بتن وارد فضاهای مورد نظر نشود.

۱۱-۶-۷-۳-۱۱: به منظور جلوگیری از صدمه دیدن لوله های برق در هنگام بتن ریزی، باید لوله های برق به صورت عمودی در دیوارها اجرا شوند.

۱۱-۶-۷-۳-۱۲: ارتباطات افقی لوله های برق باید فقط در کف انجام شود.

۱۱-۶-۷-۳-۱۳: عبور لوله های تاسیسات از دیوارها، باید توسط سوراخ هایی که پیش از بتن ریزی در آنها پیش بینی شده انجام شود.

۱۱-۶-۷-۳-۱۴: محل دقیق قالب ها باید با دوربین نقشه برداری مشخص شوند.

۱۱-۶-۷-۳-۱۵: کارایی یا اسلمپ بتن این نوع سیستم باید حدود 150 تا 180 میلی متر باشد.

۱۱-۶-۷-۳-۱۷: مشخصات سنگدانه های مصرفی در بتن های نما و محیط هایی که احتمال رویارویی با شرایط مهاجم (چرخه های یخ زدن و آب شدن، تهاجم کلرید، سولفات و باران های اسیدی) را دارند باید مطابق با ضوابط مبحث نهم مقررات ملی باشد.

۱۱-۶-۷-۳-۱۸: برای ایجاد نقش و رنگهای تزئینی بتن نما، می توان از بتنهایی با سنگدانه های رنگی از جنس مرمر، کوارتز و… استفاده نمود.

۱۱-۶-۷-۴ پله ها

۱۱-۶-۷-۴-۱: در اجرای دیوارهای اطراف جعبه پله، باید صفحات فولادی انتظار در نظر گرفته شوند.

۱۱-۶-۷-۴-۲: جوش دادن نبشی سرتاسری تکیه گاهی به صفحات فولادی انتظار برای ایجاد تکیه گاه رمپ پله الزامی است.

۱۱-۶-۷-۴-۳: اجرای پله ها باید پس از اجرای کامل سازه انجام شود.

۱۱-۶-۷-۴-۴: اتصال پله ها به سازه، باید بصورت اتصال تر یا جوشی اجرا شود.

۱۱-۶-۷-۴-۵: دست انداز پله ها باید به صفحات فولادی انتظار تعبیه شده در بتن پله متصل شود.

۱۱-۶-۷-۵ تمهیدات کلی در بتن ریزی

۱۱-۶-۷-۵-۱: ویبره کردن بتن، فقط به وسیله ویبراتور شلنگی و لرزاندن قالب مجاز است.

۱۱-۶-۷-۵-۲: اجرای موارد زیر در بتن ریزی از ارتفاع ضروری است:

– در مواردی که تراکم میلگرد در دیوار در حد کم باشد و فضای داخلی قالب به اندازه کافی باز باشد، می توان از لوله های آویز، ناودان و یا قیف هادی برای بتن ریزی استفاده کرد.

– قطر لوله ها باید حداقل 8 برابر اندازه بزرگترین سنگدانه باشد، اما در قسمت پایین (بعد از 2 یا 3 متر ارتفاع) قطر لوله را می توان 6 برابر اندازه بزرگترین سنگدانه در نظر گرفت.

– لوله ها باید انعطاف پذیر از جنس پلاستیکی یا پارچه ای باشند.

– در بتن ریزی دال ها چنانچه کارایی بتن در حد خمیری و ضخامت دال کم تر از 10 سانتیمتر باشد بهتر است، از روش های تراکم دستی برای متراکم کردن بتن استفاده نمود، مگر این که از قالب های مجهز به لرزاننده استفاده شود.

۱۱-۶-۷-۵-۳ کنترل دمای بتن پس از بتن ریزی

۱۱-۶-۷-۵-۳-۱: قبل از بتن ریزی، روی سطح میلگردها و سطح زمین باید آب پاشی شود تا دمای سطوح کاهش یابد، اما نباید بر روی سطوح مذکور آب اضافی، باقی بماند.

۱۱-۶-۷-۵-۳-۲: در حدود نیم ساعت پس از پرداخت سطح بتن، باید سطح بتن با پوشش نایلونی پوشانده شود. وجود پوشش تا مدت 4 تا 5 ساعت ضروری است، اما باید اطمینان حاصل کرد که جریان هوا در زیر پوشش وجود دارد.

۱۱-۶-۷-۶ سایرموارد

۱۱-۶-۷-۶-۱: مقدار عایق حرارتی مورد نیاز باید مطابق ضوابط تعیین شده در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان محاسبه شود.

۱۱-۶-۷-۶-۲: برای اتصال قطعات الحاقی و سایر اجزا باید پیش بینی های لازم در زمان طراحی و ساخت قطعات صورت گرفته باشد.