دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۶-۸ رواداری ها

۱۱-۶-۸-۱: رعایت کلیه ضوابط مربوط به رواداری های دیوارهای باربر و برشی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.