دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱ صدا

صدا موج مکانیکی طولی است که در گازها، مایعات و جامدات منتشر می شود. گستره بسامدی امواج صوتی قابل شنیدن، بین 20 تا 20000 هرتز است. به تعبیر ساده تر، صدا را می توان به صورت حرکات موجی در یک فراگیر کشسان و یا به عنوان محرک حس شنوایی تعریف کرد.