دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۲ صدای هوابرد

صدای هوابرد صدایی است که محیط انتشار آن هوا است.