دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۳ صدای پیکری

صدای پیکری صدایی است که محیط انتشار آن جامدات مانند بتن، فولاد، چوب، شیشه یا ترکیبی از اینگونه مواد باشد.