دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۲۶ شرایط تحویل یک فضا

شرایط تحویل به شرایطی گفته می شود که کلیه عملیات اجرایی ساختمان اعم از سفت کاری، نازک کاری، نصب در و پنجره و غیره تکمیل شده باشد و کلیه سیستم های تأسیسات مکانیکی و الکتریکی فعال باشند.