دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۲ ساختمان های مسکونی

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در ساختمان های مسکونی الزامی است.