دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۲-۱ تراز نوفه زمینه

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هر ساختمان مسکونی در جدول ۱۸-۲-۲-۱ ارائه شده است.

 

جدول ۱۸-۲-۲-۱ : حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هر ساختمان مسکونی

نوع فضا

داکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq (30) ، برحسب دسیبل

اتاق خواب و مطالعه

35

اتاق نشیمن و کار

40

آشپزخانه سرویس

45

بهداشتی فضاهای

50

بسته عمومی