دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۳-۲ زمان واخنش

حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی هتل در جدول ۱۸-۲-۳-۲ ارائه شده است.

 

جدول ۱۸-۲-۳-۲ : حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی هتل ها

نوع فضا

میانگین زمان واخنش به ثانیه در

بسامدهای 500، 1000 و 2000 هرتز

اتاق مهمان

0.8

سالن انتظار (لابی)

1.0

راهروها

1.2

سالن های پذیرایی

1.5

مکانهای ورزشی تفریحی

2.0