دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۷-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان مراکز فرهنگی در جدول ۱۸-۲-۷-۲ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۷-۲ : حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در مراکز فرهنگی

نوع جداکننده

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) برحسب دسیبل

پوسته خارجی سالن های سخنرانی، تأتر، کنسرت و سینماها

55

دیوار جداکننده و سقف سالن های فوق از فضاهای مجاور

پوسته خارجی کتابخانه ها، موزه ها و اماکن مذهبی

45

جداکننده بین سالن سخنرانی و راهرو

35