دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۸-۱ تراز نوفه زمینه

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز ورزشی و تفریحی در جدول ۱۸-۲-۸-۱ ارائه شده است.

 

جدول ۱۸-۲-۸-۱ : حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز ورزشی و تفریحی

نوع فضا

حداکثر تراز نوفه زمینه معادلLAeq (30)

برحسب دسیبل

سالن های بیلیارد

45

سالن های بولینگ

50

استخرهای شنا

سالن های ورزشی سرپوشیده

راهروها، سرویس های بهداشتی