دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۸-۲ زمان واخنش

حداکثر میانگین زمان واخنش در بسامدهای 500، 1000 و 2000 هرتز برای فضاهای بسته عمومی در مراکز ورزشی و تفریحی، 2.5 ثانیه تعیین می شود.