دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۸-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در مراکز ورزشی و تفریحی در جدول ۱۸-۲-۸-۲ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۸-۲ : حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در مراکز ورزشی و تفریحی

نوع جداکننده

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) برحسب دسیبل

پوسته خارجی سالن های ورزشی، استخرهای شنا، سالن های بولینگ

50

دیوار جداکننده و سقف سالن های ورزشی، استخرهای شنا، سالن های بولینگ از فضاهای مجاور

پوسته خارجی سرویس های بهداشتی و راهروها

40