دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۹-۲ زمان واخنش

حداکثر میانگین زمان واخنش در بسامدهای 500، 1000 و 2000 هرتز برای ایستگاه های مترو و ترمینال ها، سالن های انتظار فرودگاه ها و سالن های انتظار راه آهن، 1.5 ثانیه تعیین می شود.