دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۶-۲-۱۸ ساختمان های اداری و تجاری

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در ساختمان های اداری و تجاری الزامی است.