دسته‌بندی نشده · آذر ۱۱, ۱۳۹۹ ۰

پ-۱-۲ بررسی و دسته بندی آکوستیکی فضاهای مختلف

فضاهای داخلی ساختمان را نیز می توان برمبنای تراز نوفه زمینه قابل قبول در رابطه با عملکرد فضا به چند دسته تقسیم کرد. هرکدام از این دسته فضاها را از لحاظ شباهت آکوستیکی که دارند می توان در یک بخش ساختمان متمرکز کرد که این مسئله را دسته بندی آکوستیکی فضاهای مختلف می گویند.

بدین منظور، براساس جدول تراز نوفه زمینه قابل قبول برای فضاهای آموزشی در ایران (جدول شماره ۱۸-۲-۴-۱)، فضاهای مختلف یک مجموعه آموزشی در جدول پ-۱-۱ دسته بندی شده است.

در همین رابطه، براساس جداول تراز نوفه زمینه قابل قبول برای فضاهای مسکونی اداری در ایران (جداول شماره ۱۸-۲-۲-۱ و ۱۸-۲-۶-۱) و فضاهای مختلف یک مجموعه مسکونی- اداری در جدول پ-۱-۲ دسته بندی شده است.

جدول پ-۱-۱: دسته بندی آکوستیکی فضاهای آموزشی

نوع فضا

 

حداکثر تراز نوفه زمینه dBA

 

درجه بندی آکوستیکی

 

کلاس درس نظری

35

1

کتابخانه

فضای سمعی و بصری

دفاتر اداری

سالن سخنرانی تا 250 نفر

آزمایشگاه

40

2

اتاق کامپیوتر

دفتر دبیران

اتاق بهداشت

اتاق تمرین موسیقی

45

3

کارگاه کارهای دستی و خانه داری

نمازخانه

غذاخوری و بوفه

راهرو

کارگاه تخصصی

50

4

سالن ورزشی

سالن تاسیسات

60

5

 

جدول پ-۱-۲: دسته بندی آکوستیکی فضاهای مختلف یک ساختمان مسکونی اداری

نوع فضا

حداکثر تراز نوفه زمینه dBA

درجه بندی آکوستیکی

اتاق خواب و مطالعه در مسکونی

35

1

اتاق جلسات در اداری

سالن اجتماعات در مسکونی

اتاق نشیمن و کار در مسکونی

40

2

اتاق های اداری و دفتری

آشپزخانه در مسکونی

45

3

مراکز کامپیوتری

سالن بانک ها

سرویس بهداشتی

50

4

فضاهای بسته عمومی