دسته‌بندی نشده · آذر ۱۱, ۱۳۹۹ ۰

پ-۱-۴ تهیه طرح اولیه ساختمان

با توجه به قرارگیری فضاهای مختلف بر روی سایت فرضی در رابطه با مسایل آکوستیکی می توان طرح اولیه ساختمان را تهیه نمود. درنظر گرفتن نکاتی همانند قرار گرفتن فضاهایی با شرایط آکوستیکی متفاوت در مجاورت یکدیگر، می تواند تأثیر بسزایی در شکل گیری مجموعه داشته باشد. (شکل های پ-۱-۸ و پ-۱-۹)

شکل پ-۱-۸: جانمایی محوطه و استقرار فضاها دریک ساختمان آموزشی تمامی فضاها در یک طبقه همسطح

شکل پ-۱-۹: جانمایی محوطه و استقرار فضاها در یک مجموعه مسکونی- اداری تمامی فضاها در یک طبقه همسطح