دسته‌بندی نشده · آذر ۱۱, ۱۳۹۹ ۰

پ-۱-۵ استفاده از جداکننده با صدابندی مناسب

کنترل نوفه در فضاهای مختلف ساختمان از عوامل مهم طراحی از نظر تأمین محیط آکوستیکی مطلوب می باشد. چنانچه بنا به نیاز طرح یا محدودیت های موجود، فضاهایی با شرایط آکوستیکی مختلف در مجاورت یکدیگر قرار گیرند، استفاده از جداکننده هایی با صدابندی مناسب توصیه می گردد.

 همچنین محدودیت های زمین در بسیاری از موارد باعث افزایش تعداد طبقات و در نتیجه قرارگیری فضاهایی با شرایط آکوستیکی مختلف بر روی یکدیگر می گردد که دراین مورد نیز مسایل مربوط به صدابندی مناسب از اهم مطالب است.

مقدار صدابندی در ساختمان از نقطه نظر شناخت منابع صدای ورودی و تراز صدای قابل قبول برای فضای موردنظر، باید مورد توجه قرار گیرد. آگاهی بنیادی از مسائل صدابندی و اطلاعاتی از ویژگی های فیزیکی موانع صوتی و همچنین چگونگی استفاده بهینه از آنها در عایق سازی یک فضا در مقابل صداهای هوابرد و کوبه ای ضروری است.

برای جلوگیری از نفوذ نوفه و تأمین آسایش صوتی فضای مورد نظر در ساختمان باید از جداکننده هایی استفاده شود که میزان صدابندی کافی داشته باشد. بدین منظور رعایت ضوابط تعیین شده برای حداقل صدابندی هوابرد و کوبه ای جداکننده ها در فضاهای آموزشی براساس بندهای ۱۸-۲-۴-۳ و ۱۸-۲-۴-۴ مبحث و برای فضاهای مسکونی اداری بر اساس بندهای ۱۸-۲-۲-۲ ، ۱۸-۲-۶-۳، و ۱۸-۲-۶-۴ مبحث، الزامی است.

 برای انتخاب صحیح جداکننده ها ضروری است طراح علاوه بر ضوابط آکوستیکی مقادیر صدابندی جداکننده ها مانند دیوار، در و پنجره در برابر صدای هوابرد و صدابندی سقف در برابر صدای کوبه ای را نیز در اختیار داشته باشد. در پیوست های ۳ مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده ها شامل انواع گوناگونی از دیوارها، درها، پنجره ها و شیشه ها و در پیوست ۴ مقادیر صدابندی کوبه ای انواع مختلفی از کف سقف ها ارائه شده است.

 به عنوان مثال برای جداکننده بین کلاس های درس یا بین دو واحد مسکونی می توان از دیوار ساخته شده با بلوک های بتن سبک 25 سانتیمتری دوطرف اندود، دیوار آجری 22 سانتیمتری دوطرف اندود یا دیوار با ساخت و ساز خشک با وادار 10 سانتیمتری با دو لایه تخته گچی در هر طرف استفاده نمود. در مورد نمای ساختمان دیوار آجر سفال 15 سانتیمتری دوطرف اندود، دیوار بتنی 15 سانتیمتری، سیستم های 3D و ICF توصیه می شود. پنجره های به کار رفته در نما باید با شیشه دوجداره و کاملاً درزبندی شده باشند. در مورد صدابندی کوبه ای، استفاده از کف شناور بر روی سقف بین طبقات می تواند الزامات مربوط را فراهم آورد.