دسته‌بندی نشده · آذر ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

پ-۳-۳ پنجره ها

مقادیر صدابندی هوابرد تعدادی از پنجره ها برگرفته از منابع گوناگون داخلی و خارجی، برای راهنمایی در جدول پ-۳-۳ ارائه شده است. بدیهی است اطلاعات مربوط به صدابندی هوابرد هر پنجره با هرگونه ساختاری باید از طرف شرکت های سازنده آن ارائه شود تا طراح بتواند در محاسبات آکوستیکی از آنها استفاده نماید. لازم به یادآوری است که آزمایش های مربوط به این اطلاعات باید توسط آزمایشگاه های آکوستیک معتبر انجام شده باشد.

 

جدول پ-۳-۳: مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته برای تعدادی از پنجره ها

نوع پنجره

STC یا Rw

(dB)

پنجره کاملاً باز

تقریباً 5

هر نوع پنجره ای در نما، هنگامی که اندکی باز باشد.

10-15

پنجره تک جدار با شیشه 4 میلی متری، درزبندی شده

25

پنجره تک جدار با شیشه 6 میلی متری، درزبندی شده

27

پنجره تک جدار با شیشه 10 میلی متری، درزبندی شده

30

پنجره با شیشه دوجداره (4+12+6 میلی متر)، درزبندی شده

35

پنجره با شیشه دوجداره (6 لمینیت6+19 + میلی متر) درزبندی شده

38

پنجره با شیشه دوجداره (9 لمینیت6+19 + میلی متر) درزبندی شده

39

پنجره با شیشه دوجداره (9 +13 +5 میلیمتر) هر دو شیشه لمینیت، درزبندی شده

40

پنجره با شیشه دوجداره (5+64+6 میلی متر) درزبندی شده

43

پنجره با شیشه دوجداره (9+64+13 میلی متر) درزبندی شده

46

پنجره با شیشه دوجداره (9+100+6 میلی متر) درزبندی شده

51