دسته‌بندی نشده · آذر ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

پ-۳-۴ درها

مقادیر صدابندی هوابرد تعدادی از درها برگرفته از منابع گوناگون، برای راهنمایی در جدول پ-۳-۴ ارائه شده است. بدیهی است اطلاعات مربوط به صدابندی هوابرد هر در با هرگونه ساختاری باید از طرف شرکت های تولیدکننده آن ارائه شود تا طراح بتواند در محاسبات آکوستیکی از آنها استفاده نماید. لازم به یادآوری است که آزمایش های مربوط به این اطلاعات باید توسط آزمایشگاه های آکوستیک معتبر انجام شده باشد.

 

پ-۳-۴ : مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته برای تعدادی از درها

نوع در

 

STC یا Rw

(dB)

 

در چوبی توخالی به ضخامت 4.5 سانتیمتر درزبندی شده

20

در فلزی توخالی به ضخامت 4.5 سانتیمتر درزبندی شده

28

در چوبی توپر به ضخامت 4.5 سانتیمتر، به چگالی سطحی 19 کیلوگرم بر مترمربع، بدون درزبندی

20

در چوبی توپر به ضخامت 4.5 سانتیمتر، به چگالی سطحی 19 کیلوگرم بر مترمربع، درزبندی شده

28

در چوبی توپر به ضخامت 4.5 سانتیمتر، به چگالی سطحی 24.5 کیلوگرم بر مترمربع، درزبندی شده

31

در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر، به چگالی سطحی 25.5 کیلوگرم بر مترمربع، درزبندی شده

36

در چوبی توپر به ضخامت 4.5 سانتیمتر، به چگالی سطحی 32.7 کیلوگرم بر مترمربع، درزبندی شده

39

در چوبی توپر به ضخامت 4.5 سانتیمتر، به چگالی سطحی 34.2 کیلوگرم بر مترمربع، درزبندی شده

45